Menu

Franz Kafka’nın Aforizmalar Kitabından 18 Çarpıcı SözAşağıdaki alıntılar 6:45 Yayınları’ndan Osman Çakmakçı’nın çevirisiyle yayımlanan Kafka’nın Aforizmalar kitabından alınmıştır. Soyut resmin yaratıcısı Wassily Kandinsky resimleriyle birlikte sunuyoruz.

Günah, Istırap, Umut ve Doğru Yol Üzerine Aforizmalar ve O: 1920 Günlüğünden Aforizmalar başlıklarıyla iki ayrı bölümde yayınlanan aforizmaları Franz Kafka, Ekim 1917 ile Şubat 1920 arasında, kısa süren iki yaratıcılık döneminde yazmıştı.

Franz Kafka’nın Romanlarından 7 Çarpıcı Alıntı isimli yazımıza da göz atmanızı öneririz.

O tarihlerde Kafka’nın iç dünyası büyük yıkımlarla karşı karşıyaydı. Vereme yakalandığını daha yeni öğrenmiş, uzatmalı nişanlısı Felice Bauer’den ayrılmış, 1908’den 1922’ye kadar çalıştığı İşçi Kaza Sigortası Şirketi’nden hastalığından ötürü uzun süreli bir izin almış ve tek oğullarının ailesine ne evliliğini ne de ünlü bir yazar olarak kabul edildiğini görme mutluluğunu tattıramayacağını artık kabullenmişti.

Bu aforizmaların yazımına gösterdiği özenden, onların rasgele şekillenmiş düşünceler değil, aksine Kafka’nın zihninde belirli bir bütünlüğe sahip oldukları ve hatta belki de onları yayınlamayı düşündüğü anlaşılıyor. Ama ne yazık ki Kafka, ömrünün son yıllarındaki tasarılarının birçoğunda olduğu gibi, bu tasarısını da tamamlayamamış ve bu aforizmalar dizisi, başlıksız, yarım kalmış çalışmalarının arasına katılmıştı. Eğer vefalı arkadaşı Max Brod, bu sayfaları bir araya getirip de düzenlememiş olsaydı, Kafka’nın gerçekten de ayrı bir eser bütünlüğü taşıyan bu aforizmaları gün ışığına çıkmamış olacaktı.

Wassily Kandinsky - The Comet

Wassily Kandinsky, The Comet, 1900

İnsanın belli başlı iki günahı vardır, öbürleri bunlardan çıkar: Sabırsızlık ve tembellik. Sabırsız oldukları için Cennet’ten kovuldular, tembelliklerinden geri dönemiyorlar. Ama belki de belli başlı sadece bir günahları var: Sabırsızlık. Sabırsızlıklarından ötürü kovulmuşlardı, sabırsızlıklarından ötürü geri dönemiyorlar.

Wassily Kandinsky - Autumn in Bavaria

Wassily Kandinsky, Autumn in Bavaria, 1908

Düz bir yolda yürüyor olsaydın, tüm ilerleme isteğine rağmen hala gerisin geriye gitseydin, o zaman bu çaresiz bir durum olurdu; ama sen dik, senin de aşağıdan gördüğün gibi dik bir yamacı tırmandığına göre, adımlarının geriye doğru kayması, bulunduğun yerin durumundan ileri gelebilir, o zaman da umutsuzluğa kapılmana gerek yoktur.

Wassily Kandinsky - Study for improvisation V

Wassily Kandinsky, Study for Improvisation V, 1910

Sayısız sığınak vardır, ancak kurtuluş yolu tektir; ama kurtuluş olasılıkları yine de sığınaklar kadar çoktur.

Wassily Kandinsky - Rider St. George

Wassily Kandinsky, Rider St. George, 1915

Önceleri sorularıma neden cevap alamadığımı anlayamıyordum, şimdiyse soru sorabileceğime nasıl inanabildiğimi anlayamıyorum. Ama gerçekte inanmıyordum ki, soruyordum sadece.

Wassily Kandinsky - Moscow Red Square

Wassily Kandinsky, Moscow Red Square, 1916

İnsan, içinde yok edilemez bir şeyin varlığından sürekli emin olmadan yaşayamaz; ancak gerek bu yok edilemez şey gerekse de bu güven kendisinden daima gizli olabilir. Bu sürekli gizliliğin kendini açığa vurma yollarından biri, kişisel bir tanrıya inançta kendisini gösterir.

Wassily Kandinsky - Yellow Red Blue

Wassily Kandinsky, Yellow Red Blue, 1925

İnsan ancak olabildiğince az yalan söylediğinde olabildiğince az yalan söylemiş olur; yoksa olabildiğince az yalan söyleme fırsatını bulduğunda değil.

Wassily Kandinsky - Shallow Deep

Wassily Kandinsky, Shallow-Deep, 1930

Dünyadan elini eteğini çeken herkes herkesi sevmelidir, onların dünyasından da elini eteğini çekmektedir çünkü. Böylece gerçek insan doğasının iç yüzünü sezmeye başlar; bu varlık sevilmez de ne yapılır; ama bunun tek koşulu vardır: Sevilenin dengi olmak.

Wassily Kandinsky - Succession

Wassily Kandinsky, Succession, 1935

Şehvani sevgi ilahi aşka gözlerimizi kapar; kendi başına yapamaz bunu, ama bilmeden içinde ilahi aşktan bir parça taşıdığından yapabilir.

Wassily Kandinsky - Thirty

Wassily Kandinsky, Thirty, 1937

Cennet’te yaşamak üzere yaratılmıştık ve Cennet bize hizmet etmek için düzenlenmişti. Sonra yazgımız değiştirildi; Cennet’in yazgısında da bir değişiklik oldu mu, bu hiçbir yerde belirtilmiyor.

Wassily Kandinsky - Colourful Ensemble

Wassily Kandinsky, Colourful Ensemble, 1938

Kendini insanlığa bakarak sına. Şüphe edeni şüpheye, inananı inanca götürür bu.

Wassily Kandinsky - Comets

Wassily Kandinsky, Comets, 1938

Bu yaşamın hazları, yaşamın kendi hazları değil, ama bizim daha yüce bir yaşama yükselme korkumuzun hazzıdır; bu yaşamın eziyetleri yaşamın kendi ıstırapları değil, ama bu korkudan dolayı kendimize yaptığımız eziyettir.

Wassily Kandinsky - Composition X

Wassily Kandinsky, Composition X, 1939

Çevremizdeki acıların tamamını bizim de çekmemiz gerekiyor. Hepimizin ortak bir vücudu yoktur, ama ortak bir büyüme yolumuz vardır ve bu ise, şu ya da bu biçimde, acılar içinden götürür bizi. Nasıl ki çocuk belli bir gelişim sonucu yaşamın tüm evrelerinden geçer (her evre de istek ve korku bakımından bir önceki için erişilmez görünür aslında), yaşlanır ve sonunda ölürse, biz de bunun gibi (insanlıkla aramızdaki bağ, kendimizle aramızdaki bağdan güçsüz değildir) yaşadığımız dünyanın tüm acılarından geçerek gelişiriz. Bu konuda adalete yer yoktur, acılardan ürkmeye ya da acıları üstünlük olarak nitelemeye de yer yoktur.

Wassily Kandinsky - Vers le bleu

Wassily Kandinsky, Vers le bleu, 1939

Dünyayla arandaki savaşımda, dünyanın yanında ol.

Wassily Kandinsky - Composition

Wassily Kandinsky, Composition, 1940

Ev halkını koruyan Tanrı’ya inanmaktan daha keyif veren ne olabilir!

Wassily Kandinsky - Fixed Flight

Wassily Kandinsky, Fixed Flight, 1941

Kötü, belirli geçiş durumlarında insan bilincinin saçtığı bir ışındır. Sadece görünüş olan tamamıyla duyular dünyası değil, fakat ondaki kötüdür; ne var ki bu, bizim gözümüzdeki duyular dünyasını oluşturur.

Wassily Kandinsky - intime message

Wassily Kandinsky, Intime Message, 1942

Olumsuzlama gücü, insanın savaşçı yapısının en doğal dışavurumu; değişen, kendini yenileyen, çürüdükçe canlanan bu güce her zaman sahibizdir, ama cesarete değil ve zaten yaşamın kendisi bir olumsuzlamadır, dolayısıyla olumsuzlamak onaylamaktır.

Wassily Kandinsky - Circle and Square

Wassily Kandinsky, Circle and Square, 1943

Sadece burada ıstırap ıstıraptır. Bu demek değildir ki, burada ıstırap çekenler bir başka yerde de çektikleri ıstıraptan ötürü ödüllendirilecek; bunun anlamı, bu dünyada ıstırap denen şeyin bir başka dünyada değişmeyip, yalnız karşıtından bağımsız kılınacağı ve mutluluğa dönüşeceğidir.

Wassily Kandinsky - Tempered Elan

Wassily Kandinsky, Tempered Elan, 1944

Dünyada korku, acı ve yalnızlığın varlığını algılayabiliyor, ama bunları da yüzeye sürtünüp geçerlermiş gibi bulanık, genel duygular olarak anlayabiliyor. Bütün öbür duyguları yok sayıyor; bizim duygu olarak nitelendirdiklerimizi o salt kuruntu, peri masalı, anılarımızın ve bilgilerimizin yansıması olarak görüyor. Başka türlü nasıl olabilirdi ki, diye düşünüyor, çünkü duygularımız, bırakalım olayların karşılarına çıkmayı, onlara asla yetişemiyorlar bile. Akıl almaz bir hızla kuşlar gibi gelip geçen olaylardan önce ya da sonra yaşıyoruz duyguları; onlar düşsü kurgulardırlar ve sadece bizimle sınırlıdırlar. Gece yarısının ıssızlığında yaşıyoruz, gündoğumunu ve günbatımını doğuya ve batıya dönerek hissediyoruz.


Facebook Yorumları

1 Yorum
  1. ercan 10/09/2016 / Cevapla

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir