Menu

sürrealizm

Çağdaş Sanat Akımları, Önemli Sanatçıları ve Eserleri

Çağdaş resim akımları, genellikle Modern Resim olarak tanımlanır. Modern Sanat, aslında gelenekselleşmiş kurallara ve kalıplara bir başkaldırıdır. Modern Sanat altyapısını oluşturan Ard İzlenimcilerin ve diğer akım ve üslupların ortak noktası 20. yüzyıl yaşamına duyulan tepkiyi yansıtmak olarak düşünülebilir.

17 Fantastik ve Sürrealist Türk Ressam

Sürrealizmin başlangıcı, akımın kurucusu Andre Breton tarafından kaleme alınan  ilk manifestonun yayınlandığı 1924 yılı kabul edilir. 1924 tarihli ilk manifesto, Le Manifeste du Surrealisme (Gerçeküstücülük Bildirgesi), 1930 tarihli ikinci bildirge Le Second Manifeste du Surrealisme (Gerçeküstücülük İkinci Bildirgesi) ve 1942 tarihli üçüncü bildirge Les Prolegomenes a un Troisieme Manifeste du Surrealisme ou non (Bir Üçüncü

Resimde Realizm (Gerçekçilik) Akımı Nedir? Ressamları Kimlerdir?

Fantastik Kitaplara Başlamak İçin 10 Öneri

Kurtuluş Savaşı’nı Konu Alan 12 Roman

17 Fantastik ve Sürrealist Türk Ressam

Sulu Boya Ressamları ve Çalışmaları

Dünyaca Ünlü Ressamlardan Direnişin Resimleri

Anton Çehov’un Hiç Eskimeyen Hikayelerinden 9 Alıntı

15 Önemli Şairimizin Umut Dolu Şiirleri

Mizahın Abisi Oğuz Aral’ın Hayatı ve Karikatürleri

16 Türk Ressamın Fırçasından Mutlu Aile Resimleri

Nazım Hikmet’in Önemli Şiirleri

Türk Çocuk Edebiyatı’nın 15 Önemli Kitabı

Konstrüktivizm Akımı Nedir? Sanatçıları Kimlerdir?

12 Önemli Şairin İstanbul Temalı 12 Şiiri

Türk Edebiyatı’nın En Dokunaklı 25 Aşk Şiiri

Edward Hopper’in Hayatı ve Resimleri

Destan Nedir? Destan Türleri ve Destanların Özellikleri Nelerdir?

Stefan Zweig’ın Eserleri ve Hayatı

Sabahattin Ali’nin Kitapları ve Kullandığı Kavramlar

Han Duvarları Şairi Faruk Nafiz Çamlıbel’in 20 Şiirinden Alıntılar

15 Ünlü Şairimizden Mutsuzluk Alıntılı Şiirler

Ahmet Ümit’in 11 Kitabı ve Kitaplarından Alıntılar

Şairlerimizin Şiirlerinden Yalnızlık Sözleri

Empresyonizmin Öncüsü Claude Monet’in Hayatı ve 21 Eseri

Art Nouveau Akımı, Sanatçıları ve Eserleri

15 Önemli Türk Ressamın Ada Resimleri

Mary Cassatt’ın Eserleri ve Hayatı

Türk Resminin Önemli İsmi Nazmi Ziya Güran’ın 24 Tablosu

Fahrelnissa Zeid’in 23 Resmi ve Hayatı

Suluboya Ressamlarımızdan Ömer Muz’un 20 Resmi

Ünlü Yazar ve Düşünürlerin Kadınlar Hakkında Sözleri

Sanat ve Sanatçı Nedir? Sanatın Amacı Nedir?

Türk Ressamların Kitap Temalı 10 Tablosu

Ünlü Ressamların Çiçek ve Çiçek Satıcısı Eserleri

Sabahattin Ali Sözleri ve Alıntıları

Ünlü Şairlerimizin Sağlık Şiirleri

Ünlü Şairlerimizin Sigara Dumanlı Şiirleri

Ünlü Şairlerimizin Dağ Şiirleri

Önemli Şairlerimizin Şiirlerinden Seçmeler

Bertolt Brecht’in Eserleri ve Hayatı

Salvador Dali Eserleri ve Analizleri

Büyülü Gerçekçilik Eserleri ve Alıntıları