Menu

Erich Fromm Hayatı ve Eserleri

Sosyal psikolog, psikanalist ve filozof Erich Fromm, şarap tüccarı Naphtali Fromm ve Rosa Krause Fromm’un tek çocuğu olarak 23 Mart 1900’de Almanya’nın Frankfurt kentinde dünyaya gelir. Çocukluğu Yahudi geleneklerinin çok sıkı uygulandığı bir evde geçer. Anne ve babası mutlu bir çift değildi; daha sonra babasını

Robin Hood Kimdir? Robin Hood Efsanesi

Robin Hood, maceraları ve kahramanlıkları baladlar1 sayesinde nesilden nesile aktarılan kahramanların en gözdesidir. Her ülkenin efsane ve anlatılarında kendi “kanunsuz kanun dağıtıcı” figürleri olmasına rağmen bu mitik ve muhtemelen kurgusal kişiliklerden en ünlüsü elbette ki Robin Hood’dur. Kendisine dair ilk rivayetler Avrupa tarihinde “Yüksek

Amazonlar Kimdir?

Amazonlar (Kadın Savaşçılar) hakkında bilgiler, ilk olarak antik dönem metinlerinde ve sanat eserlerinde karşımıza çıkar. Yunan tarihinin ilk yazılı kaynağı olarak bilinen Homeros’un İlyada’sında, Klasik Yunan tarihçilerinden Herodotos’un tarih kitabında detaylı olarak tanımlanan Amazonlar, Roma dönemi içlerine kadar antik yazarlar tarafından bahsedilerek tarihi kayıtlarda

Kırık Camlar Teorisi Nedir?

Kırık camlar teorisinin doğuşu, Amerikalı suç psikoloğu Philip Zimbardo’nun 1969 yılında gerçekleştirdiği bir deneye dayanmaktadır. Amerikalı sosyal bilimciler George L. Kelling ve James Q. Wilson’un 1982 yılında Atlantic Monthly Dergisi’nde yayımlanan “Kırık Camlar: Polis ve Mahalle Güvenliği” başlıklı makalesiyle bir teori olarak anılmaya başlamış ve bu ismi

Rüya Nedir? Rüyaların Önemi ve Anlamı

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud rüyaları “bilinçaltına giden kraliyet yolu”, ABD’li psikiyatr Aaron Temkin Beck “psikolojik biyopsi”, Alman psikolog Wilhelm Maximilian Wundt rüyaların “normal geçici bir delilik” olduğunu belirtmiştir. Analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung ise rüyaları “doğanın sesi” olarak değerlendirmiştir. Kant ve Schopenhauer ise rüyayı

Dostoyevski Sözleri: Dostoyevski’nin Kitaplarından Sözler

Dostoyevski, birey ve toplum ilişkilerinden doğan insan sevgisi ve değerleri eserlerinde ele geçen çağdaş sosyal bilimlere etki etmiş bir düşünürdür. Onun yapıtlarının dünyadaki toplum biliminin tüm dallarında gözlemlediği insan gerçeğinin görülmesine önemli katkılarda bulundu. Sigmund Freud, Andre Gide, Friedrich Nietzsche, Stefan Zweig, İrving Howe,

Giuseppe Arcimboldo Kimdir? Arcimboldo’nun Önemli Eserleri

Tamamen meyveler, sebzeler, çiçekler ve hayvanlar gibi nesnelerden oluşan portreleriyle tanınan İtalyan ressam Guiseppe Arcimboldo, 1527 yılında bir ressamın oğlu olarak Milano’da doğar. Sanat hayatına 1549 yılında Milano Katedrali’nde babasına çıraklık ederek  başlar. Yaptığı işlerle kısa sürede adını duyuran Arcimboldo, daha sonra I. Ferdinand

Sümerler Kimdir?

Sümerler, İsa’dan üç bin yıl önceki zamandan evvel Irak’ın güneyini yurt edinmiş ve bu bölgenin kuzey kısmına bile tam manasıyla yerleşememiş küçük bir kavimdir. Göçlerinin tarihini nisbî kronolojiye, yani kazılarla ortaya çıkan tabakalardan hangisine rastladığına göre bile, tespit edemiyoruz; kaldı ki müspet yıllarla tespit

Arthur Rimbaud Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Sürrealizm ve Sembolizmin en önemli şairlerinden Jean Nicolas Arthur Rimbaud, 20 Ekim 1854’te Fransa’nın Ardenler bölgesinde, Charleville kasabasında dünyaya geldi. Bourbon Sokağı’ndaki evleri bir kitapçının üstündeydi. Babası Frédéric, annesi Vitalie’yi dört çocukla bırakıp gittiğinde, altı yaşındaydı. O zamana kadar da babasını çok sık gördüğü söylenemez.

Nominalizm Nedir?

Nominalizm, Latince “nomina”dan gelmekte olup “isim” manasına gelir. Bilindiği gibi, bütün nesneleri “somut nesneler” ve “soyut nesneler” olmak üzere iki geniş sınıfa ayırabiliriz. Nominalist görüş, soyut nesneler yoktur, yalnız somut nesneler vardır veya başka bir deyimle, bütün (varolan) nesneler somuttur, hiçbir nesne soyut değildir gibi

Osmanlı’da Çay ve Çay Sözleri

Osmanlı’da çay, 19. yüzyılın başlarında aktarlarda satılmaya başlamasıyla başlar. O zamana kadar kahve içilir, çaysa hiç bilinmezdi. İlk çay tiryakileri devlet memurlarıyla ve Avrupa’da çayla tanışmış kişilerdi. Adana valisi Seyyid Mehmet İzzet Efendi, ziyaretine gelenlere ikram ederken, çay içme alışkanlığını Çukurova’da yaygınlaştırır. Mehmed İzzet

Sinoplu Filozof Diogenes (Diyojen) Kimdir?

Sinoplu Diogenes (Diogenes of Sinope) ya da Kinikli Diogenes’in, M.Ö. 404 ya da 412 yılında Sinop’ta doğduğu rivayet edilmektedir. Sinop’ta doğması sebebi ile Dionegenes of Sinope olarak anılmaktadır. Diogenes hayatının ilk dönemlerini, Paphlagonia olarak bilinen bir bölgede, Euxine denizinin (Karadeniz) güney sahilinin orta noktasında

Hümanizm Nedir?

Hümanizm çok farklı bağlamlarda, farklı şeyleri imlemek için kullanılan bir kavramdır. Onun ne olduğunu, ancak hümanist sayılan düşünürlerin ifadelerinden veya ona karşı çıkanların, kendilerini anti-hümanist olarak niteleyenlerin yazdıklarından yola çıkarak saptayabiliriz.

Fecr-i Ati Dönemi Nedir? Fecr-i Ati Dönemi Özellikleri

Fecr-i Âtî sözü “Yarının Şafağı” anlamına gelir. Fecr-i Ati edebiyatı, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanan bir bildiriyle başlar. Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı’nın Tanzimat ve Servet-i Fünûn edebiyatlarından sonraki üçüncü aşamasıdır.

Ezop Masalları

Büyük masalcı Ezop’un yaşamı hakkındaki bilgiler çok sınırlıdır; yaşayıp yaşamadığı dahi kesin değildir. Çeşitli kaynaklara göre o asla var olmamış, efsanevi, kurmaca bir kişiliktir ve tarih boyunca fablların anlatılması için bir aracı işlevi görmesi amacıyla anılmıştır. Ancak bazı kaynaklar, örneğin M.Ö. 1’inci yüzyıla ait

Türk Edebiyatı’nın Yaşayan Şairleri

Le Monde Gazetesi’nin 100 Yılın En İyi 20 Kitap Listesi

Dostluk ve Arkadaşlık Sözleri

Haziran’ı Hüzne Boğan 9 Edebiyatçımız

15 Sanat Şaheseri ve Ünlü Logonun Müthiş Birleşimi

Feminist Edebiyatın Çarpıcı İsmi Sylvia Plath’ın Hayatı, Şiirleri, Eserleri

Tamara de Lempicka Resimleri ve Hayatı

Mihail Bulgakov’un Eserleri ve Hayatı

Büyük Yazarların Gizli Hayatı

Mutlu Aşk Yoktur Diyen Louis Aragon’un Hayatı ve Şiirleri

Orhan Pamuk’un 10 Önemli Kitabı ve Seçilmiş Alıntıları

7 Ünlü Türk Edebiyatçının Özel Mektupları

Türk Resim Sanatında İz Bırakmış 20 Sıradışı Ressam

Küçük Prens Sözleri ile Hayatın Anlamını Kavrayın

Frida Kahlo Kimdir? Frida Kahlo’nun Hayatı ve Eserleri

Ünlü Şairlerimizin Sonbahar Şiirleri

Resim Analizleri: Hjalmar Munsterhjelm, Eugene de Blaas, Andrea Kowch, Fausto Zonaro, Frida Kahlo, Geliy Korzhev

Şairlerimizin İçinden Vapur Geçen Şiirleri

İnanılmaz Güzellikteki Heykeller ve Heykeltıraşları

2016’da Türk Edebiyatı’nın En Çok Okunan Kitapları

Ünlü Şairlerimizin Yaz Şiirleri

Türk Edebiyatı’nın 11 Hüzün Dolu Öyküsü

James Joyce’nin Kitapları ve Hayatı

Türk Edebiyatı’nda İsmi Az Bilinen Öykücüler

Bir Sevda ve Tabiat Ozanı Karacaoğlan’ın Şiirleri

Türk Edebiyatı’ndan Masal Gibi Şiirler

12 Önemli Yazarımızın Anne Hikayeleri

Osmanlı’dan Günümüze 13 Türk Feminist Yazar ve Romanları

Natürmort Tablolar Eşliğinde Ünlü Şairlerimizin 15 Çiçek Şiiri

Pablo Neruda’nın Hayatı ve Şiirleri

Şairlerimizden Duygu Dolu Şiirler

17 Fantastik ve Sürrealist Türk Ressam

Öpücük Resmiyle Bilinen Gustav Klimt’in 19 Eseri

Çağdaş Sanat Akımları, Önemli Sanatçıları ve Eserleri

Kuzgun Acar’ın Eserleri ve Hayatı

Hayvanseverlerin Çok Seveceği 10 Kitap

Ünlü Şairlerimizin Ayna Şiirleri

20 Ünlü Düşünürün Tarihe Geçen Sözleri

Ünlü Ressamların Resim Analizleri: Marc Chagall, Gregory Harris, Claude Monet, José María López Mezquita, Malcolm Liepke

Salvador Dali’nin Eserleri ve Hayatı

Sanat Nedir? Sanat Tarihi, Çeşitleri ve Eserleri

15 Hikaye Kitabı İle Türk Öykücülüğü’nün En İyi Örnekleri