Menu

Ruha Dair Anlamlı ve Güzel SözlerÜnlü düşünür ve yazarların ruhu ön plana alan özlü sözlerini derledik.

Kendini ne zaman mutsuz hissedersen, hemen gözlerini kapat, bu mutsuzluğun nereden gelmekte olduğunu bulmaya çalış. Her seferinde göreceksin ki, sahte merkezin, egon birisiyle çatışmakta. Sen bir şey umdun, gerçekleşmedi. Senin beklentinin tam tersi oldu. Ne zaman mutsuz olursan nedenini bulmaya çalış. Sebepler senin içindedir, ama sen her zaman dışarı bakarsan göremezsin. Gözlerini kapa ve önce içeri bak. Belki tüm mutsuzluğunun, kırgınlığının kaynağı sende, senin egonda gizlidir. Kaynağı bulursan, ötesine geçmen kolay olacaktır. (Osho)

Sen içine dön, yalnız dışınla meşgul olma
Çünkü sen cisminle değil, ruhunla insansın. (Muhyiddin İbn Arabi, Tercümanü’l Eşvak, 1215)

En faziletli insan, ruhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır. (Sokrates)

Linda Sannuti, World Within A World

Linda Sannuti, World Within A World

Ruhun duyuşu, kulak ya da zihinle sınırlı değildir. (Konfüçyüs)

Bilmez misin, Prometheus, sözcükler hasta ruhun şifacısıdır. (Aiskhylos)

A insan, bu beden yüzünden azaptasın; can kuşun, başka cinsten bir kuşla kafese hapsedilmiştir. (Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî)

Kendi içine dal! Ruhunun derinliklerine in! Kendini tanı! (Sigmund Freud)

Linda Sannuti, Serpent Head

Linda Sannuti, Serpent Head

Doktorların yaptığı büyük hata ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye girişmeleridir. (Platon)

Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez. (Aristotales)

Bilincimiz ruhun sadece yüzeyi, ki yerkürenin sadece yüzeyini bildiğimiz gibi, onun da içini değil, sadece kabuğunu biliyoruz. (Arthur Schopenhauer)

Ruhun yüksekliği, ne zeka, ne zafer, ne de aşk ile ölçülemez. O, ancak iyilikle mukayese edilebilir. (Lacordaire)

Linda Sannuti, Romantic Love Art Greeting Card

Linda Sannuti, Romantic Love Art Greeting Card

İnsan ruhunu iki şey karartır: Susulacak yerde konuşmak ve konuşulacak yerde susmak. (Sadi Şirazi)

Ruhun kusurları, vücuttaki yaralar gibidir, iyi etmek için ne kadar itina edilirse edilsin, daima iz bırakırlar ve her zaman tekrar açılma tehlikesine maruzdurlar. (François de Larochefaucauld)

Ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları dünyayı içine sığdırabilir. (Stefan Zweig)

Bayağı ruhlar ihtiraslarının esiridirler, başlarından geçen şeylerin tatlı veya acı oluşuna göre bahtiyar veya bedbahttırlar. Yüce ruhlulara gelince, muhakemeleri o kadar güçlü ve kuvvetlidir ki ötekiler kadar, hatta onlardan daha fazla ihtirasları olmasına rağmen, gene her zaman akılları hükümdür ve böylece ıstıraplar bile işlerine yarar. (Rene Descartes)

Linda Sannuti, Heart and Soul

Linda Sannuti, Heart and Soul

Bir dayanak olmaktan çıkınca, özgürleşir ruh ancak. (Franz Kafka)

Sahip olunması zorunlu tek şey var: Ya doğuştan ince bir ruhtur bu ya da bilim ve sanatlar tarafından inceltilmiş bir ruh. (Friedrich Nietzsche)

Ussal olmayan hiçbir şey dinsel de olamaz, ruh cismin gelişmesidir ve ölümlüdür, ölümsüzlük gelecek kuşaklarda yaşamak demektir, insan ruhunun yaşaması değil, insanlığın yaşamasıdır. (İbn-i Rüşd)

Linda Sannuti, Bluescape

Linda Sannuti, Bluescape

Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik ve insan ruhu. (Benjamin Franklin)

Gözler ruhun gücünü gösterir. (Paulo Coelho)

Bir dostun üzüntüsüne herkes katlanır, ama bir dostun başarılarına sahiden sevinmek için çok yüksek bir ruh sahibi olunmalıdır. (Oscar Wilde)

Büyük ruhlar, ıstıraplara sessizce katlanırlar. (Friedrich Von Schiller)

Resimler: Linda Sannuti


Facebook Yorumları

3 Yorum
  1. Yildiz SIRVANLIOGLU 16/06/2018 / Cevapla
  2. Yildiz SIRVANLIOGLU 16/06/2018 / Cevapla
  3. Yildiz SIRVANLIOGLU 16/06/2018 / Cevapla

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir