Menu

Altın Oran Nedir? Altın Oran’ın Etrafımızdaki ÖrnekleriAltın oran, dünyanın, insanların, bitkilerin, ağaçların, kısacası Kainat’ın yaratılışında yaratıcının kullandığı orandır. Altın oran, özellikle çeşitli bilim dallarında, mimari ve sanatsal alanlarda yararlanılan, belirli bir tutarlılık üzerine kurulu parçalar arasındaki uyumu yansıtan geometrik ve sayısal değerlere verilen isimdir.

İlk kez Mısırlılar ve Yunanlar tarafından mimari yapılarda, heykellerde ve diğer sanatsal alanlarda kullanılmıştır. Temel olarak bölünen bir bütünün yan yana getirilen iki parçasının diğer büyük parçayı oluşturması prensibine dayanır ve altın oranın sayısal değeri 1,618’dir.

1. Ayçiçeği

Ayçiçeğinin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının birbirine oranı altın oranı verir.

ayçiçeği altın oran

2. Papatya Çiçeği

Papatyada da ayçiçeğinde olduğu gibi bir altın oran mevcuttur.

papatya altın oran

3. İnsan Yüzü

İdeal insan yüzünde, altın oranı sağlayan pek çok kısım vardır. Örneğin üst çenedeki ön iki dişin enlerinin toplamının boylarına oranı altın oranı verir. İlk dişin genişliğinin merkezden ikinci dişe oranı da altın orana dayanır. Bunların dışında insan yüzünde yer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir:

insan yüzü altın oran

Yüzün boyu / Yüzün genişliği,
Dudak-kaşların birleşim yeri arası / Burun boyu,
Yüzün boyu / Çene ucu-kaşların birleşim yeri arası,
Ağız boyu / Burun genişliği,
Burun genişliği / Burun delikleri arası,
Göz bebekleri arası / Kaşlar arası

4. İnsan Vücudu

İnsan vücudunda altın oranın nerelerde görüldüğünde bakalım:

Kollar: İnsan vücudunun bir parçası olan kolları dirsek iki bölüme ayırır (Büyük (üst) bölüm ve küçük (alt) bölüm olarak). Kolumuzun üst bölümünün alt bölüme oranı vereceği gibi, kolumuzun tamamının üst bölüme oranı yine altın oranı verir.

kollar altın oran

Parmaklar: Ellerimizdeki parmaklarla altın oranın ne alakası var diyebilirsiniz. Parmaklarınızın üst boğumunun alt boğuma oranı altın oranı vereceği gibi, parmağınızın tamamının üst boğuma oranı yine altın oranı verir.

parmaklar altın oran

5. Tavşan

İnsan yüzünde olduğu gibi tavşanda da aynı özellik vardır.

tavşan altın oran

6. Mısır Piramitleri

Mısırlıların Piramitleri yaparken de altın oran benzeri bir sistemden yararlandıkları gözlemlenmektedir. Keops Piramidi’nin kare şeklindeki tabanının ölçüsü ile üçgen şeklindeki yüzeyine uygun bir yuvarlak çizildiğinde bu yuvarlağın büyüklüğü birbirleri ile eşit olmaktadır.

mısır piramitleri altın oran

7. Leonardo da Vinci

Bilindiği gibi Leonardo da Vinci Rönesans devri ünlü ressamlarındandır. Altın oran konusunda en ünlü eser, Leonardo da Vinci’nin 1492 yılında tamamladığı insan vücudundaki altın oranları gösteren Vitrivius Adamı isimli çalışmasıdır.

leonardo da vinci vitruvius adamı

8. Picasso

Picasso da Leonardo da Vinci gibi ünlü bir ressamdır ve resimlerinde bu oranı kullanmıştır.

pablo picasso altın oran

9. Çam Kozalağı

Çam kozalağındaki taneler kozalağın altındaki sabit bir noktadan kozalağın tepesindeki başka bir sabit noktaya doğru spiraller (eğriler) oluşturularak çıkarlar. İşte bu eğrinin eğrilik açısı altın orandır.

çam kozalağı altın oran

10. Deniz Kabuğu

Denize çoğumuz gitmişizdir. Deniz kabuklarına dikkat edenimiz, belki de koleksiyon yapanımız vardır. İşte deniz kabuğunun yapısı incelendiğinde bir eğrilik tespit edilmiş ve bu eğriliğin tanjantının altın oran olduğu görülmüştür.

deniz kabuğu altın oran

11. Tütün Bitkisi

Tütün bitkisinin yapraklarının dizilişinde bir eğrilik söz konusudur. Bu eğriliğin tanjantı (x açısının karşısındaki dik kenarın komşusundaki dik kenara olan oranına, x açısının tanjantı denir) altın orandır.

tütün yaprağı altın oran

12. Eğrelti Otu

Tütün bitkisindeki aynı özellik eğrelti otunda da vardır.

eğrelti otu altın oran

13. Elektrik Devresi

Altın oran sadece matematik ve kainatta değil, fizikte de kullanılıyor. Verilen n tane dirençten maximum verim elde etmek için bir paralel bağlanma yapılması gerekir. Bu durumda eşdeğer direnç altın oran olur.

elektrik devresi altın oran

14. Salyangoz

Salyangozun kabuğu bir düzleme aktarılırsa, bu düzlem bir dikdörtgen oluşturur (ki biz bu dikdörtgene altın dikdörtgen diyoruz). İşte bu dikdörtgenin boyunun enine oranı yine altın oranı verir.

salyangoz altın oran

15. Mimar Sinan

Mimar Sinan’ın da birçok eserinde bu altın oran görülmektedir. Mesela Süleymaniye ve Selimiye Camileri’nin minarelerinde bu oran görülmektedir.

mimar sinan eserleri altın oran


Facebook Yorumları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir